Knidos – Antik Kent

Knidos, Muğla ili Datça ilçesinde bulunan Reşadiye Yarımadası’nın ucundaki antik kent.

Knidos önce bugünkü Datça ilçe merkezinin 1.5 km kuzeydoğusunda Dalacak burnu üzerindeki Burgaz mevkiinde kurulmuştu.

Sonra Yarımadanın batı ucundaki Tekir Burnu üzerine taşındı (M.Ö. IV yy).

Knidos - bugün

Bazı antik kaynaklar kentin kuruluşunu Argoslu kahraman Triopas’a maleder. Tarihçi Diodoros, Knidos’ta yaşayanların Teselya’dan (Yunanistan’da bir bölge) gelen göçmenler olduğunu ileri sürmüştür. Burada yapılan kazılar ise yöredeki yerleşim başlangıcının M.Ö.VII.yüzyıla tarihlendiğini açığa çıkarmıştır.

Herodot’a göre Spartalı’lar Knidos’u bir koloni kenti olarak kurmuşlardır. Zamanla güçlü bir konuma gelen Knidos, komşu kentleri Lindos, kamiros, İtalyysos, Kos, Halikarnasos ve Delos ile birlikte Dor Hexapolisini oluşturmuşlardır.

Kalıntılar
Kalıntılar

M.Ö 6. yüzyılda Dor egemenliği altında giren Knidos, sonra sırası ile Persler, Atinalılar, Romalılar, Germiyanoğulları ve en son Yıldırım Beyazıt tarafından işgal edilmiş. Sultan Reşad döneminde ise adı Reşadiye olarak değiştirilmiş.

Dor’lar, Knidos antik kentini hem ticari hem de kültürel açıdan devrin en önemli liman şehri yaptılar. M.Ö. 12yy’dan itibaren Yunanistan, Ege adaları ve Ege kıyılarını istila eden barbar Dor kabileleri Yunanca konuşan bir halktı ve bu bölgede 4yy boyunca karanlık bir devir yaşanmasına neden olmuştur. Rodos adasında inşa ettikleri 32m yüksekliğindeki Güneş tanrısı Helios’a ithafen yapılan heykel M.Ö.226’da yıkıldığında, yalnızca 56 yıldır ayaktaydı ve ada halkı heykelin kendilerini koruduğuna inanırdı.

Güneş Tanrısı Helios
Güneş Tanrısı Helios

Knidos bilim, mimarlık ve sanatta da oldukça ileri bir kentti. Tarihin büyük astronomi ve matematik bilimcisi Eudoksus, Knidosludur. Gezegenlerin aynı merkeze bağlı olarak hareket eden yuvarlaklar olduğunu söyleyen Euduksos’un Kentte bir de rasathanesi vardı. Knidos için bir kanunname de hazırladığı biliniyor. MÖ.355 yılında öldü.

Doktor Euryphon, ünlü ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan İskenderiye Feneri’nin mimarı Sostratos burada yaşadı. Doktor Euryphon ve öğrencileri zamanının ikinci büyük tıp okulunu Knidos’ta kurdular.

Tarihçi ve doktor Ktesias’da Knidosludur. Hindistan ve İranı kaleme almıştır. Pers kralı Artakserkses II’yi iyileştirdiği söylenir.

MÖ. 545 yıllarında, Pers komutanı Harpagos’a karşı, Datça yarımadasının doğu ucunda kanal açıp ülkelerini ada haline getirmek istedilerse de başarırlı olamadılar. Kentlerini direnmeden teslim ettiler. Persler Knidos’a zarar vermediler. Bu yüzyılda Knidos, şarap ihraç eden önemli bir ticaret merkezi konumuna gelmiştir.

Kronolojik Tarihçe

V. yy. da Delos Deniz Birliğine üyedir.

MÖ.394 yılında, Atinalı amiral Konon, Spartalıları Knidos açıklarında yenilgiye uğratır.

MÖ. 387 yılındaki Kral Barışı ile Pers egemenliğine girdi.

MÖ.360 yıllarında Eski Knidos (Datça) kentinden, Bu gün Tekir Burnu’ndaki Yeni Knidos’a yere taşındılar.

MÖ. 334 yılında B. İskender’e direnmeden teslim oldular.

MÖ.129 yılında Roma Eyalet sınırlarına dahil oldu. İmparatorluk Döneminde, özgür kent durumundaydı.

Hıristiyanlık Döneminde, küçük bir kasaba ve piskoposluk merkeziydi. Bu dönemde 5 kilise ve bir şapel yapıldı

6. ve 7. yüzyıllardaki arap akınları ve korsan saldırıları kentin sonunu hazırladı ve tamamıyla terk edildi.

Knidos Antik Kentinin Genel Görüntüsü
Knidos Antik Kentinin Genel Görüntüsü
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: