Fil Suresi

< ebabil (Türkçe) {bir kuş, apus apus, sağan, yelyutan}

< abābīl (Arapça) أبابيل {küçük kuşlar}

< abābīl (Kuran, Fil Suresi, 3. Ayet) {bölük, sürü}

Fil Suresi

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?
2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
3. Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.
4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.
5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Fil Sahipleri

«Habeşistan´ın Yemen´de bulunan genel valisi Ebrehe, Yemen´in Sana şehrinde “Kulleys” isminde bir kilise yaptırmıştı. Ebrehe´nin yap­tırmış olduğu bu kilise o zamanda misli bulunmayan bir kiliseydi. Ebrehe bu ki­liseyi yaptırdıktan sonra Habeşistan kralı Necaşi´ye şu mektubu yazmıştı.”Ey kral, ben öyle bir kilise yaptırdım ki senden önce hiçbir kral için böyle bir kili­se yaptırılmamıştır. Bu kiliseyi tamamlayınca hemen Arap hacılarını buraya çevireceğim.»  İbn İsak, İbn Hişam

Fil Sahipleri

Fil Sahipleri

 

 

 

 

 

 

Kabe ‘nin Korunması

«Abdülmuttalib: “Benim isteğim, kralın el koyduğu iki yüz deveyi bana vermesidir,” dedi. Tercüman bunu anlatınca Ebrehe tercü­mana: “Ona de ki: “Seni gördüğümde çok beğenmiştim fakat konuşunca gö­zümden düştün. Sen, elime geçen iki yüz deve hakkında benimle konuşuyor da senin ve atalarının dininin timsali olan Kabe´yi yıkmak isterken benimle o hu­susta konuşmuyorsun.” Abdülmuttalib ona: “Ben develerin sahibiyim. Kabenin de sahibi vardır, o da onu koruyacaktır.”dedi.»

Kabe

Kabe

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebrehe ‘nin Kaçışı

«Ebrehe Mekke´ye girmek için hazırlandı. Fi­lini ve ordusunu teçhiz etti. Filin ismi “Mahmud” idi. … Fil oraya çöktü. Kalkması için filin başına balta ile vurdular. Fil yine diretti. Sopalarla dürtüp kamını kanattılar. Yine diretti. Başını Yemen´e doğru çevirince hemen kalkıp koştu. Şam´a ve doğuya doğru çevirince de aynı şeyi yaptı. Fakat onu Mekke´ye doğru çevirdiklerinde yine çöktü. İşte tam bu sırada Allah onların üzerine deniz tarafından kırlangıçlar gibi kuşlar gönderdi. Her kuş, biri ağzında ikisi de ayaklarında olmak üzere nohut ve mercimek tanesi kadar üç adet taş getiriyor ve Ebrehe´nin ordusunun üstüne atı­yorlardı. Bu taşlar kime isabet ederse onu helak ediyordu.»

Baburname 'den

Baburname 'den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebabil Nedir?

«Black Ababil» Hariz Soeoed - DeviantArt

«Black Ababil» Hariz Soeoed - DeviantArt

Abdullah b. Mes´ud, “Ebabil”den maksadın “Bölük bölük” demek olduğunu, Abdullah b. Abbas ve Dehhak “Birbirini takip edenler” demek olduğunu, Mücahid “Bir araya toplanmış, birbirini takip eden, bölük bölük” demek olduğunu, Katade ve Hasan-ı Basri, “Çok” demek olduğunu söylemişlerdir. Bu kuşların deniz tarafından geldiği rivayet edil­mektedir. Bunların renkleri ve şekilleri hakkında çeşitli rivayetler vardır:

Bazılarına göre bunlar, beyaz renkli kuşlardır. Ubeyd b. Umeyr´e göre bunlar, gagalarında ve pençelerinde taş taşıyan siyah renkli deniz kuşlarıdır.

Abdullah b. Abbas, İkrime ve Said b. Cübeyr´e göre ise bunlar yeşil renk­li kuşlardır. Abdulah b. Abbas, bunların kuşlar gibi gagalan, köpekler gibi pen­çeleri bulunduğunu söylemiş, İkrime de bunların, yırtıcı hayvanlar gibi başlan olduğunu söylemiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: